Politica de confidențialitate

Protecția confidențialității Utilizatorilor este deosebit de importantă pentru noi. Din acest motiv, Utilizatorilor site-ului www.tegraeyewear.com (denumit în continuare Magazinul Online) li se garantează cele mai înalte standarde de protecție a vieții private. TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK, în calitate de administrator al datelor cu caracter personal, are grijă de securitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori.

Având în vedere cele de mai sus și având în vedere cerințele introduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46 /WE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul de legi UE.L.2016.119.1 din 04.05.2016) (denumită în continuare GDPR) pentru a asigura de către TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK securitatea date, această Politică de confidențialitate a fost adoptată.

Această Politică de confidențialitate stabilește regulile pentru prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori în legătură cu utilizarea de către acestea a Magazinului Online și a altor site-uri web, comunicări și servicii conexe.

Un utilizator este orice persoană vizată care utilizează Magazinul online și alte site-uri web, comunicări și servicii conexe. (denumit în continuare Utilizator).

Administratorul datelor cu caracter personal colectate în Magazinul Online este TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK, Aleja Fryderyka Chopina 49A, 05-092 Łomianki Dolne, NIP 527 156 86 37 (denumit în continuare Administrator).

În măsura necesară îndeplinirii contractului încheiat de Utilizator cu Administratorul, precum și în măsura necesară pentru ca Administratorul să ia măsuri la solicitarea Utilizatorului și în măsura necesară îndeplinirii obligației legale ce revine Administratorului - prelucrarea a datelor personale ale Utilizatorului are loc în baza legii, adică art. 6 sec. 1 lit. b) și punctul. c) GDPR, fără a fi necesar ca Utilizatorul să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale. În restul domeniului de aplicare, furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator este voluntară. Cu toate acestea, în măsura în care consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului a fost exprimat de acesta numai în scopuri de marketing, furnizarea datelor sale personale de către Utilizator este voluntară, dar refuzul consimțământului sau retragerea consimțământului îl va împiedica pe Administrator. de la informarea Utilizatorului despre noi oferte și reduceri.

I. Consimțământul utilizatorului

Utilizarea Magazinului Online de către Utilizator înseamnă acceptarea de către Utilizator că Administratorul colectează, utilizează și partajează date non-personale și cu caracter personal în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Cu toate acestea, Utilizatorul are control asupra modului de utilizare și partajare a datelor sale, care este descris în detaliu în Capitolul V al acestei Politici de confidențialitate „Drepturile utilizatorului”.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului Utilizatorului, acesta are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Administratorul informează Utilizatorul despre posibilitatea retragerii consimțământului înainte ca Utilizatorul să își dea consimțământul.

În cazul în care această Politică de confidențialitate se modifică și Utilizatorul continuă să utilizeze Magazinul online, această acțiune este considerată a fi consimțământul cu termenii actuali ai Politicii de confidențialitate.

II. DATE PERSONALE PRELUCRATE DE ADMINISTRATOR

1. Modalitate de obținere a datelor cu caracter personal

A. Date personale obtinute direct de la Utilizator

Administratorul obține date personale în două moduri. Prima modalitate este de a obține date cu caracter personal direct de la Utilizator prin:

• trimiterea unui mesaj de către Utilizator, datorită formularului de contact disponibil în Magazinul Online,

• crearea unui cont de client în Magazinul Online de către Utilizator,

• plasarea unei comenzi pentru bunuri sau servicii în Magazinul Online,

• contactarea Utilizatorului cu Administratorul pentru a obține asistență tehnică, a depune o reclamație sau în orice alt scop.

b. Date personale obținute din alte surse

De asemenea, Administratorul obține date cu caracter personal din alte surse decât direct de la Utilizator, adică:

Stocați prin cookie-uri și alte tehnologii și primiți rapoarte de eroare sau date de utilizare de la software-ul care rulează pe dispozitivul dvs.

• de la parteneri cu care Administratorul oferă bunuri și servicii sau desfășoară activități de marketing în comun.

2. Date personale prelucrate de Administrator

Sfera datelor cu caracter personal colectate de Administrator cu privire la Utilizatori poate varia în funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal.

Administratorul colectează, de exemplu, următoarele date personale și non-personale:

• nume de autentificare ,

• Numele și prenumele / denumirea companiei / numele și prenumele întreprinzătorului sau numele și prenumele întreprinzătorilor care funcționează sub forma unui parteneriat de drept civil,

• adresa de corespondenta,

• Număr de telefon,

• Adresa de e-mail,

• numărul de identificare fiscală,

• REGON,

• IP computer,

• Detalii de plată în cazul în care Utilizatorul face o achiziție în Magazinul Online.

• Informații conținute în Cookie-uri și tehnologii similare cu privire la interacțiunea Utilizatorului cu magazinul online al Administratorului.

În plus, Administratorul colectează date privind conținutul fișierelor și mesajelor Utilizatorului atunci când este necesar pentru finalizarea comenzii, pentru a-i furniza serviciul de cont client, inclusiv: subiectul și conținutul e-mailului, textul sau alt conținut al mesajul instant, înregistrarea sunetului și video a mesajului video, înregistrarea sunetului și transcrierea unui mesaj vocal primit de Utilizator sau a unui mesaj text dictat de acesta.

Administratorul colectează, de asemenea, informații furnizate de Utilizator, inclusiv opinii și evaluări ale bunurilor și serviciilor, precum și informații furnizate în vederea obținerii de suport tehnic. În plus, în cazul contactului, Administratorul colectează conținutul mesajului.

III. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR - SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE DE CĂTRE ADMINISTRATOR

Metoda de prelucrare a datelor cu caracter personal referitoare la Utilizator de către Administrator depinde de domeniul de utilizare de către Utilizator a Magazinului Online.

1. Comenzi, cont client (executarea contractului)

În cazul în care Utilizatorul decide să plaseze o comandă pentru bunuri sau servicii prezentate în Magazinul Online, Administratorul va prelucra datele personale ale Utilizatorului în măsura în care este necesar pentru încheierea unui contract de vânzare sau a unui contract de furnizare de servicii și pentru a asigura implementarea corespunzătoare a contract încheiat cu Utilizatorul.

În cazul în care Utilizatorul își creează un cont de client în Magazinul Online, Administratorul folosește datele personale ale Utilizatorului pentru executarea corectă a contractului de furnizare de servicii electronice, inclusiv autentificarea și autorizarea accesului Utilizatorului la contul de client.

2. Comunicare (executarea contractului, scop legitim urmărit de Administrator)

Administratorul folosește datele personale ale Utilizatorului pentru a comunica cu acesta într-un mod personalizat. Această comunicare constă în trimiterea de e-mailuri, postarea de notificări pe site-uri web și alte mijloace ca parte a Magazinului Online și a serviciului de cont clienți furnizat, inclusiv mesaje text și notificări push. Conținutul comunicat Utilizatorului vizează bunurile și serviciile oferite, adică disponibilitatea serviciilor și modul de utilizare a acestora, securitatea datelor personale, actualizări de rețea, memento-uri, dar și ofertele propuse de Administrator.

Comunicarea cu Utilizatorul se aplică și serviciului Utilizatorului. Datele cu caracter personal sunt folosite pentru a ajuta Utilizatorul, a rezolva probleme și a răspunde la reclamațiile acestuia.

Administratorul folosește și datele personale ale Utilizatorului pentru a-i permite să comenteze activitățile, Magazinul Online, serviciile și bunurile Administratorului.

3. Publicitate (consimțământ, scop legitim urmărit de Administrator)

Administratorul folosește datele personale ale Utilizatorului pentru a-i oferi reclame personalizate pentru el, dacă Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru astfel de activități sau în cazul unei relații economice între Administrator și Utilizator. Aceste reclame se referă atât la ofertele Administratorului, cât și la entitățile care cooperează cu acesta.

Reclamele prezentate Utilizatorului sunt adaptate individual fiecărui Utilizator (așa-numita „profilare”) prin utilizarea:

• date furnizate direct de Utilizator,

• date colectate atunci când Utilizatorul folosește Magazinul Online,

• informații furnizate de terți,

• date din tehnologiile publicitare, cum ar fi cookie-urile,

• balize, pixeli, etichete publicitare și identificatori de dispozitive mobile.

Administratorul nu împărtășește datele personale ale Utilizatorului cu agenții de publicitate terți sau cu rețelele de publicitate fără consimțământul Utilizatorului. Cu toate acestea, dacă Utilizatorul face clic pe o reclamă care i-a fost afișată, agentul de publicitate va fi informat despre aceasta.

4. Îmbunătățirea Magazinului Online (interesul legitim al Administratorului)

Administratorul folosește datele personale ale Utilizatorului în domeniul activităților analitice și statistice pentru a îmbunătăți constant Magazinul Online, bunurile și serviciile oferite de Administrator, oferirea de soluții mai bune, adăugarea de noi funcții și oportunități.

Datele cu caracter personal privind Utilizatorii sunt folosite și de către Administrator în domeniul cercetării de piață, cercetării opiniei publice și analizei economice în scopul îmbunătățirii constant a Magazinului Online.

5. Securitate (interesul legitim al Administratorului)

Administratorul folosește datele personale ale Utilizatorului pentru a monitoriza, preveni, detecta și combate frauda și abuzul, pentru a proteja alți Utilizatori împotriva unui astfel de abuz și pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor. În cazul în care există o suspiciune rezonabilă de comitere a unei infracțiuni, datele personale ale Utilizatorului vor fi utilizate pentru a investiga posibila comitere a unei infracțiuni de către persoane nedorite sau alte încălcări ale acestei Politici de confidențialitate.

6. Urmărirea pretențiilor (interesul legitim al Administratorului)

În cazul în care Utilizatorul decide să utilizeze Magazinul Online, în special prin crearea unui cont de client, plasând o comandă de bunuri sau servicii prin intermediul acestuia, Administratorul poate prelucra datele personale ale Utilizatorului în măsura în care este necesar pentru a urmări posibile revendicări pentru activitatea comercială, așa cum este precum și analiza potențialelor încălcări ale regulilor de utilizare a Magazinului Online.

7. Documentație fiscală (îndeplinirea obligației statutare)

În cazul în care Utilizatorul plasează o comandă de bunuri sau servicii prin intermediul Magazinului Online, Administratorul va procesa datele personale ale Utilizatorului în măsura în care este necesar pentru a păstra documentația fiscală și a deconta comenzile.

IV. DISTRIBUIREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE ADMINISTRATOR

Datele personale ale Utilizatorului sunt sau pot fi transferate către următoarele categorii de destinatari:

1. entități care prestează anumite servicii în procesul de vânzare, adică furnizori de servicii de curierat/poștă, instituții de plată care intermediază în efectuarea plăților de către Utilizatori pentru comenzi de bunuri sau servicii;

2. furnizori de servicii de publicitate sau marketing, in cazul implementarii scopului sub forma marketingului direct al serviciilor proprii ale Administratorului;

3. furnizorii de servicii juridice și de consultanță și sprijinirea Administratorului în urmărirea pretențiilor datorate (în special firme de avocatură, companii de recuperare a creanțelor);

4. entități care prelucrează date cu caracter personal la solicitarea Administratorului, de exemplu, furnizorii de servicii tehnice care deservesc infrastructura tehnică necesară rulării Magazinului Online;

5. entități autorizate să obțină date pe baza legii aplicabile, de exemplu, instanțe sau autorități de aplicare a legii, atunci când fac o cerere pe baza unui temei juridic adecvat.

V. DREPTURILE UTILIZATORULUI

Aveți dreptul de a decide cu privire la informațiile dumneavoastră personale făcând alegeri cu privire la dezvăluirea informațiilor personale individuale, inclusiv alegerea setărilor de confidențialitate. Cu toate acestea, într-o astfel de situație, Utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că nu va putea folosi pe deplin unele dintre funcționalitățile Magazinului Online sau serviciile oferite de Administrator.

În cazul în care Utilizatorul dorește să își exercite drepturile ca subiect al datelor cu caracter personal, acesta poate contacta Administratorul prin e-mail trimis la următoarea adresă: contact@tegraeyewear.comUnele dintre drepturile ca subiect al datelor cu caracter personal pot fi exercitate de către Utilizator prin intermediul contului de client din Magazinul Online.

1. Dreptul de acces la date

Utilizatorul are dreptul de a obține confirmarea de la Administrator dacă datele sale cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă acesta este cazul - are dreptul de a accesa informații cu privire la detaliile prelucrării datelor sale, inclusiv în special informații despre scopul prelucrării. și categorii de date prelucrate. date.

De asemenea, utilizatorul are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

2. Dreptul la rectificare

Utilizatorul are dreptul de a rectifica datele personale care sunt neadevărate. Are dreptul de a solicita înlocuirea, completarea sau înlăturarea erorilor, defecțiunilor și informațiilor înșelătoare în întregul set de date care îl privește.

Subiectul suplimentării nu poate fi datele personale care sunt incorecte, adică Utilizatorul nu poate solicita înlocuirea sau completarea datelor existente cu date incorecte.

În situația în care datele personale prelucrate sunt incomplete, Utilizatorul poate furniza o declarație suplimentară pentru a le completa. Este permisă prezentarea unei astfel de declarații sub orice formă, folosind și mijloace electronice.

3. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal dacă se produce una dintre următoarele circumstanțe:

1. datele personale ale Utilizatorului nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

2. Utilizatorul și-a retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

3. Utilizatorul se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc;

4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de dreptul Uniunii sau de legea unui stat membru căruia îi este supus Administratorul;

6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii societății informaționale.

Dreptul de a fi uitat este îndreptățit Utilizatorului numai în cazul exercitării dreptului de ștergere a datelor cu caracter personal și numai în situația în care datele personale care îl privesc au fost făcute publice de către Administrator.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Utilizatorul are dreptul de a limita prelucrarea datelor sale personale în următoarele cazuri:

1. Utilizatorul pune la îndoială corectitudinea datelor cu caracter personal – pentru o perioadă care să permită Administratorului să verifice corectitudinea acestor date;

2. prelucrarea este ilegală, iar Utilizatorul se opune eliminării datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;

3. Administratorul nu mai are nevoie de datele personale ale Utilizatorului în scopuri de prelucrare, dar acestea sunt necesare de către Utilizator pentru a stabili, urmări sau apăra pretenții;

4. Utilizatorul s-a opus prelucrării - până când se stabilește dacă motivele legitime ale Administratorului prevalează asupra motivelor de obiecție a Utilizatorului.

În cazul restricționării prelucrării, Administratorul poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția stocării, numai:

1. cu acordul Utilizatorului sau

2. în vederea stabilirii, urmăririi sau apărării pretenţiilor, sau

3. pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice, sau

4. din motive importante de interes public al Uniunii sau al unui stat membru.

5. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a primi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, date cu caracter personal care îl privesc, pe care le-a furnizat Administratorului și are dreptul de a trimite aceste date unui alt administrator.

Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele sale personale să fie trimise de către Administrator direct unui alt administrator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

6. Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal:

1. în interes public, în cadrul exercitării autorității publice încredințate administratorului,

2. împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct, inclusiv de profilare, dacă are legătură cu acest marketing direct,

3. în scopul legitim al Administratorului.

Procedurile privind luarea în considerare a obiecției și toate comunicările sunt gratuite, fiind posibilă și depunerea obiecției pe cale electronică.

7. Dreptul de a depune o plângere

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

VI. COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII UTILIZATE DE ADMINISTRATOR

Administratorul folosește cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a asigura serviciul optim al vizitei Utilizatorului în Magazinul Online, permite accesul mai rapid și mai ușor la informații și oferă Utilizatorilor funcționalități din ce în ce mai perfecte ale Magazinului Online, precum și în scopuri de marketing și remarketing ( inclusiv activitățile analitice necesare și compilarea în profiluri de marketing pe baza activității Utilizatorului pe subpagini individuale ale Magazinului Online). Fișierele cookie ("cookie-uri") sunt fragmente de cod care sunt fișiere text care corespund interogărilor HTTP direcționate către serverul Administratorului. Magazinul Online folosește și alte tehnologii disponibile care vă permit să salvați informații în browser în depozitele de date corespunzătoare (Session Storage, Local Storage), și sunt, de asemenea, plasate în fragmente de cod ale instrumentelor analitice furnizate de alți furnizori care vă permit să salvați cookie-uri. în domeniile acestor servicii. Informațiile stocate sau accesarea acestora nu modifică configurația dispozitivului Utilizatorului și software-ul instalat pe acesta. Informațiile conținute în cookie-uri și tehnologii similare sunt considerate date personale numai în legătură cu alte date personale disponibile despre un anumit Utilizator. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord să salveze și să primească informații în cookie-uri sau tehnologii similare, acesta poate modifica regulile privind cookie-urile folosind setările browserului său web sau utilizarea așa-numitului. opțiunea de renunțare pe site-ul web al furnizorului unei anumite soluții tehnologice. Informații detaliate despre tehnologiile utilizate de Administrator sunt disponibile în Politica de cookie-uri.

VII. ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Protecția securității datelor cu caracter personal

Administratorul introduce diverse măsuri pentru a asigura securitatea datelor personale ale Utilizatorului. Utilizarea în siguranță a serviciilor oferite este asigurată de sistemele și procedurile utilizate pentru a proteja împotriva accesului și dezvăluirii datelor către persoane neautorizate. În plus, sistemele și procedurile utilizate de Administrator sunt monitorizate în mod regulat pentru a detecta posibile amenințări. Datele personale obtinute de Administrator sunt stocate in sisteme informatice la care accesul este strict limitat.

2. Stocarea datelor cu caracter personal

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor poate diferi din cauza faptului că pot fi specificate și alte scopuri de prelucrare a datelor în legătură cu datele personale ale diferiților Utilizatori.

Administratorul stochează datele personale pe perioada necesară atingerii unor obiective specifice, adică:

1. in cazul scopurilor analitice si statistice - pe perioada necesara realizarii scopurilor legate de functionarea si dezvoltarea eficienta a Magazinului Online;

2. in cazul executarii comenzilor, prestarii de servicii catre Utilizator - pe durata contractului si perioada de limitare a revendicarilor;

3. pe perioada cerută de lege în raport cu scopul păstrării documentației fiscale și a decontărilor în temeiul contractelor executate;

4. în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing - pe durata relației economice cu Utilizatorul, cu excepția cazului în care Utilizatorul se opune prelucrării în aceste scopuri anterior;

În fiecare dintre cazurile de mai sus, după perioada necesară de prelucrare, datele pot fi prelucrate numai pentru a garanta urmărirea pretențiilor sau apărarea împotriva acestora, iar după acest timp numai dacă și în măsura cerute de lege.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate în baza de date a Administratorului, în care au fost aplicate măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor prelucrate în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă. Doar Administratorul are acces la baza de date.

3. Modificări ale politicii de confidențialitate

Pentru a actualiza informațiile conținute în această Politică de confidențialitate și conformarea acesteia cu legea aplicabilă, această Politică de confidențialitate poate fi modificată. Odată cu modificarea conținutului documentului, data actualizării acestuia, plasată la începutul acestei Politici de confidențialitate, va fi modificată. Cu toate acestea, Utilizatorul va fi informat cu privire la orice modificare semnificativă prin informații postate pe site-ul Magazinului Online sau direct. Pentru a obține informații despre modul de protejare a datelor cu caracter personal, Administratorul recomandă Utilizatorilor să citească în mod regulat aceste reguli ale Politicii de confidențialitate.

4. Informații de contact

În cazul oricăror îndoieli legate de protecția datelor cu caracter personal sau pentru a obține informații cu privire la această Politică de confidențialitate, Utilizatorul poate contacta Administratorul prin e-mail la adresa de e-mail a companiei contact@tegraeyewear.com și prin poștă la următoarele adresa: Aleja Fryderyka Chopina 49A, 05-092 Łomianki Dolne .

Informații privind soluționarea online a litigiilor în temeiul art. 14 alin. 1 din ODR (Regulamentul de soluționare online a litigiilor):

Comisia Europeană oferă consumatorilor posibilitatea de a soluționa litigiile online în temeiul art. 14 alin. 1 din ODR pe una dintre platformele lor. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) servește ca un site unde consumatorii pot încerca să ajungă la soluționări extrajudiciare ale litigiilor care decurg din achizițiile online și contractele de servicii.

Informatii privind solutionarea online a litigiilor in conformitate cu art. 14 alin. 1 din ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Comisia Europeana acorda consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de Art. 14 Paragraf. 1 al ODR in cadrul propriei platforme online. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveste ca un site unde consumatorii pot incerca sa gaseasca solutii in afara curtii judiciare asupra disputelor legate de achizitiile online si contractele pentru servicii.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Sau Reset password